Motorsykkel lappen

Når du skal ta motorsykkellappen er det flere ting som bør tas hensyn til. Det er Vegdirektoratet som har bestemt hvordan denne opplæringen skal foregå. Det har blitt utarbeidet en egen læreplan for hvilke temaer som skal gjennomgås. Denne opplæringen består både av en teoretisk og praktisk gjennomgang.

I løpet av denne opplæringen kreves det at du oppnår gode nok kjøreferdigheter. Du bør også ha gode nok trafikale egenskaper. Det kreves at du klarer å kjøre miljøvennlig og økonomisk på veien. Selvinnsikten din bør også være god nok. Du bør være i stand til å vurdere trafikale situasjoner på egen hånd.

Flere førerkortklasser

Tohjulinger kan klassifiseres forskjellig. Det er i utgangspunktet fire ulike førerkortklasser å velge mellom. Du kan derfor velge blant klassene tung MC, mellomtung MC, lett MC og moped. Disse førerkortklassene er med på å avgjøre hvilket kjøretøy du kan kjøre. Du bør derfor bruke tid på  bestemme hvilken førerkortklasse som passer for deg.

Dersom du tar førerkortet for bil eller motorsykkel, kan du kjøre moped. Fullført opplæring i lett motorsykkel gir deg rett til å kjøre lett motorsykkel med sidevogn. Denne klassen betegnes som klasse A1. Klasse A2 tilsier et førerkort i mellomtung motorsykkel. Dersom du tar førerkort i klasse A kvalifiserer du til å kjøre tung motorsykkel.

Ulike aldersgrenser

Når du skal ta motorsykkel lappen må du forholde deg til flere aldersgrenser. For at du skal kunne kjøre lett motorsykkel må du ha fylt 16 år. Du kan ta førerkortet i mellomtung motorsykkel når du har fylt 18 år. Det kreves derimot at du er 24 år før du får kjøre en tung motorsykkel. Disse kravene er utarbeidet av Statens Vegvesen.

Nå du er klar for å ta motorsykkellappen kan du kontakte en profesjonell kjøreskole. Der vil du få ytterligere opplysninger om hvordan opplæringen foregår. På kjøreskolen må du bestå et teorikurs. Dette teorikurset er også nødvendig for deg som allerede har førerkort på bil. Kurset tar opp viktige faktorer i forbindelse med det å kjøre motorsykkel.

Riktig teoretisk opplæring

Teorikurset bidrar til at du gjøres oppmerksom på at rollen som motorsyklist er viktig. Dette først og fremst for at du skal forstå viktigheten av å opptre forsvarlig i trafikken. En motorsyklist kjører gjerne annerledes enn andre trafikanter. Det er derfor viktig at du har fokus på at du foretar riktige avgjørelser, når du kjører motorsykkel.

Om du allerede har lappen på det som betegnes som lett motorsykkel, trenger du ikke nødvendigvis  å ta teorikurset en gang til. Dette gjelder deg som har førerkort på tung eller mellomtung motorsykkel. Da har du gjerne den kunnskapen og erfaringen som er nødvendig. Dette gjør det enklere for deg å ferdes trygt på veien med motorsykkel.

Bestå praktisk opplæring

For at du skal kunne gå videre til oppkjøringen, må du delta i noen veiledningstimer. Du må også gjennomføre obligatoriske sikkerhetskurs. Du vil deretter få muligheten til å forsøke deg på selve oppkjøringen. Oppkjøringen skal i utgangspunktet bare ta 65 minutter. Den består hovedsakelig av en trafikal- og en ferdighetsprøve.

En video om tips og råd til å ta lappen