Årsavgift motorsykkel

Det er viktig å passe på at du betaler årsavgiften på motorsykkelen din. Du bør derfor holde deg oppdatert på når denne skal betales. Trafikkforsikringsavgiften er obligatorisk å betale for deg som er eier av en motorsykkel. Denne avgiften ble tidligere betegnet som en årsavgift på motorsykkel. Denne avgiften skal betales sammen med forsikringspremien.

Dersom du ikke betaler årsavgift motorsykkel, vil det påløpe et gebyr. Dette gebyret begynner å løpe fra første dag det er registrert manglende innbetaling. Du bør derfor holde deg oppdatert på viktige datoer. Det er Stortinget som vedtar de ulike satsene som gjelder for trafikkforsikringsavgiften. Det er forsikringsselskapet ditt som har ansvaret for å kreve inn denne avgiften.

Større fleksibilitet med dagens satser

Årsavgiften har blitt erstattet med det som betegnes som en trafikkforsikringsavgift. Denne avgiften skal innbetales til staten. Dersom du er registrert som eier av et kjøretøy på under 7 500 kg, må du betale en avgift. Du må også investere i en ansvarsforsikring. Dette gjør deg bedre sikret om det skjer et uhell.

Dersom kjøretøyet ditt er tyngre enn 7 500 kg må du betale en vektårsavgift. Dette er en avgift som Skatteetaten krever inn. Det er bare nødvendig å betale en trafikkavgift for den perioden kjøretøyet er ansvarsforsikret. Du bestemmer selv om du ønsker å betale månedlige avdrag. Du kan også betale avdraget kvartalsvis, hvert helår eller halvår.

Nyttig info om du vil spare penger

Husk forsikringsplikten

Den som er registrert som eier av motorsykkelen må overholde forsikringsplikten. Trafikkforsikringsavgiften må også betales for den perioden motorsykkelen er registrert. Du velger selv hvilket forsikringsselskap du ønsker å benytte deg av. Forsikringsselskapet ordner med det formelle arbeidet.

En forsikring er god å ha om det skjer et uhell. Dersom det skjer et uhell må du fylle ut skademeldingsskjemaet. Dette skjemaet sendes deretter til forsikringsselskapet. Det er forsikringsselskapet som bestemmer den videre salgsprosessen. Det er derimot vanlig at du må dokumentere skaden.

Salg av motorsykkelen

Dersom du planlegger å selge motorsykkelen din bør du være oppmerksom på hvilke retningslinjer som gjelder. Det er den nye eieren som skal betale for trafikkforsikringsavgiften. Avgiften skal betales for den perioden som er registrert på den nye eieren. Når du har solgt motorsykkelen din slipper du å ta hensyn til årsavgiften.

Mange velger å avskilte motorsykkelen sin. I slike tilfeller skal du ikke fortsette å betale trafikkforsikringsavgiften. Dette gjelder også om du har valgt å vrake motorsykkelen. Du må derimot betale avgiften om motorsykkelen er registrert. Dette selv om den ikke er kjørbar. Du bør derfor avregistrere kjøretøyet med en gang du mener dette er nødvendig.

Fordeler med den nye avgiften

Den nye trafikkforsikringsavgiften har flere fordeler som er verdt å merke seg. Det som tidligere ble betegnet som årsavgift, ble betalt en gang i året. Trafikkforsikringsavgiften kan derimot deles opp i flere avdrag. Du vil få en faktura fra ditt eget forsikringsselskapet så du behøver derfor ikke å forholde deg til staten.

Det som tidligere ble betegnet som årsavgift har endret navn til trafikkforsikringsavgift. Denne endringen kan begrunnes i et ønske om å forenkle saksgangen hos skatte- og avgiftsforvaltningen. Staten unngår mye ekstraarbeid i forbindelse med fakturering. Denne løsningen bidrar også til at det blir enklere for motorsykkeleiere.